Binnen het project ‘Growing a green future’ werken we aan het verkennen en ontwikkelen van nieuwe kansen
van biobased producten voor de industrie. Tien partners uit Vlaanderen en Nederland sloegen daarom de
handen in elkaar (meer informatie op www.growingagreenfuture.eu).

Tijdens de looptijd van het project wordt het potentieel van innovatieve teelten in onze contreien bestudeerd.
We spitsen daarbij toe op onder andere eiwitgewassen. Eén van de veelbelovende gewassen is eendenkroos,
een drijvend waterplantje dat van nature voorkomt in poelen, vijvers en grachten.

Door de snelle groei van eendenkroos kan het gelijkaardige N- en P-gehaltes verwerken als riet. Daarnaast
zorgt het hoge eiwitgehalte ervoor dat er drie keer zoveel eiwitten per ha en per groeiseizoen kan worden
geproduceerd in vergelijking met soja.

De alternatieve eiwitten geproduceerd door eendenkroos kunnen worden gebruikt voor de lokale productie
van veevoeders. Momenteel wordt daarvoor immers geïmporteerd eiwit gebruikt en dit gaat gepaard met
hoge CO2-uitstoot.

Tijdens deze inspiratiesessie gaan we na wat de kansen zijn voor eendenkroos. Waar liggen de kansen in de
voederindustrie? Hoe kunnen we nieuwe stappen zetten? We willen graag jouw mening horen en elkaar
inspireren hoe we oplossingen en toepassingen kunnen vinden.

Deze bijeenkomst zal plaatsvinden op:
Datum: 28 november 2019
Tijdstip: 11u – 13u
Locatie: Hogeschool PXL Hasselt, Elfde-Liniestraat 24, 3500 Hasselt

Deze inspiratiesessie gaat door op het ManuREsource-congres aan tafel 13. De voertaal is er Engels.

Programma

ManuREsource gaat in 2019 voor de vierde keer door. Dit internationaal congres stimuleert
ervaringsuitwisseling tussen regio’s over het beleid van mestoverschotten, zowel op het vlak van
mestmanagement als op het vlak van mestbehandeling.

Waarom ben je uitgenodigd?

We benaderen jou omdat we denken dat je een belangrijke invulling kan geven aan de duurzaamheid van
jouw business in de toekomst. Voor de land- en tuinbouw is er naast een eventueel nieuw gewas de
mogelijkheid om uitbreiding te geven aan de bestaande business en het verdienvermogen te vergroten.

Samen komen we verder!

We hopen op jouw komst, voel je vrij deze uitnodiging ook door te sturen naar andere geïnteresseerden.
Registeren voor ManuREsource is mogelijk via https://www.vcm-mestverwerking.be/en/manuresource/16654/registration.

 

Met vriendelijke groeten
Veronique De Mey, Inagro
Sophie Waegebaert, Inagro