Nieuwe teelten zijn voor de toekomst van de akkerbouw essentieel. Door specialisatie en de marktontwikkeling zijn meerdere kleine teelten verdwenen. Nadelige effecten hiervan zijn de kleinere risico spreiding, het wel of niet slagen van een gewas door weersomstandigheden of de markt heeft daarmee meteen grote gevolgen.
Ook voor gewasrotatie zijn meerdere gewassen uiteraard wenselijk.
Nieuwe gewassen, waar een markt voor is, is zeer lastig. Tevens moeten we ook leren van het verleden, waarbij we bij de zoektocht naar nieuwe gewassen meteen de hele keten in ogenschouw moeten nemen. Produceren voor wereldmarkt, waarbij er geen vergoeding is voor de hoge kwaliteitseisen, is geen houdbaar systeem voor de akkerbouw. Vanuit Rusthoeve werken we aan de zoektocht naar nieuwe gewassen vanuit meerdere sporen, waaronder de zoektocht naar letterlijk nieuwe gewassen voor dit teeltgebied zoals Zoete aardappel en Yacon voor menselijke consumptie. Een ander spoor is de zoektocht naar gewassen voor de nieuwe, nog onbekende toepassingen zoals voor de biobased ecomony. De biobased garden is hierbij een zichtbaar ijkpunt voor al deze activiteiten.
CZAV is in samenwerking met Buijsse consultancy, Provincie Zeeland en ZLTO gestart met de zoektocht naar eiwithoudende gewassen. Dit met de wens om een bijdrage te leveren aan de ontwikkelingen in de eiwittransitie/kringlooplandbouw.

Tijdens de Open Dag CZAV/Rusthoeve zullen we daarom tijdens de middagworkshop wat dieper op de materie ingaan.

Datum: 19 juni 2019
Tijdstip: 14.30
Locatie: Proefboerderij Rusthoeve, Noordlangeweg 42, 4486 PR te Colijnsplaat

Programma

14.30 Welkom en korte introductie door Charlotte van Sluijs
14.45 Eiwit, kleine historie en stand van zaken door Martijn Buijsse
15.00 Workshop

We hopen op uw komst, voel u vrij deze ook door te sturen naar andere geïnteresseerden.

 

Met vriendelijke groeten,
Charlotte van Sluijs, Proefboerderij Rusthoeve