In 2017 heeft CZAV, samen met Dutch Soy, Frank Food Products, SG Ceresco, Nederlandse Akkerbouw Vakbond, FarmUp en de provincie Zeeland voor het tweede jaar gewerkt aan het project Zeeuwse Soja. Hiervan zijn nu de resultaten bekend. De opbrengst valt wat tegen. Er is iets misgegaan bij het enten van het zaadgoed, wat, in combinatie met de droge omstandigheden bij zaai, consequenties heeft voor het eindresultaat. Enten van sojazaad met rhizobium-bacteriën versterkt de stikstofbinding en verhoogt de opbrengst. Dit wordt gezien als leermoment voor volgend seizoen. Er zijn positieve ervaringen opgedaan op het vlak van precisiezaaien en ziektebeheersing.

Het aantal telers is van 4 in 2016 gegroeid naar 6 in 2017. Voor komend jaar verwacht CZAV wederom een kleine toename. De interesse onder telers is er zeker, mede doordat de ontwikkeling tot nog toe is ondersteund door de provincie Zeeland in de vorm van een subsidie. Deze steun is noodzakelijk om aan verdere kennisontwikkeling te doen door studie en proeven.